January 31st, 2012
Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. (93:4)

Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. (93:4)